Vår Verksamhet

Hos oss har Du möjlighet att få hjälp med alla typer av hälsoproblem, nedan följer ett utdrag av vad vi kan erbjuda.

Utöver detta har vi även ett bra och nära samarbete med den övriga sjukvården i Västra Götaland såsom andra specialistmottagningar, röntgen, laboratorium, sjukgymnaster, sjukhus mm.

Våra distriktssköterskor

Hjälper dig med rådgivning av hälsoproblem via telefon eller vid besök på mottagningen. Vi hjälper även till med omläggningar av sår, injektioner, suturtagning, blodtryckskontroller, förskrivning; av inkontinenshjälpmedel samt diabeteshjälpmedel.

Bra hemsidor med information:

KOL           Pollenrapporter       Astma & Allergiförbundet       FASS

Vaccination

Vi utför ett flertal vaccinationer, för mer information om vaccinationer, vilken vaccination som krävs i vilket land etc se:

Vaccinationsguiden       Reserådet         Smittskyddsinstitutet

Psykolog

Besök hos psykologen sker via remiss. Psykologen tar emot patienter med problem som påverkar den psykiska hälsan.

Det kan exempelvis handla om:

  • Stress/ livshanteringsfrågor
  • Ångestproblematik
  • Sömnproblem
  • Depression/ nedstämdhet
  • Kriser
  • Relationsproblem

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet är att underlätta och påskynda din rehabilitering så att du kan förbättras snabbare och återfå din arbetsförmåga alternativt undvika sjukskrivning.