En av våra trognaste medarbetare har hastigt och oväntat lämnat oss.

I samråd med familjen har vi placerat en minnesbok i väntrummet. Ni som önskar skriva några ord är välkomna att göra det.

Minnesboken kommer sedan att överlämnas till familjen.