Patientinformation inför sommaren

Tänk på att det är viktigt att du förnyar dina recept i god tid inför sommaren, gärna innan midsommar.

Observera att vi under veckorna 27-32 har ändrade öppettider (1 juli till 9 augusti). Vi har då öppet mån-fre kl. 07:00-17:00.