Vårdval

För att lista dig på vårdcentralen loggar du in på följande länk:

Du kan också besöka oss på vårdcentralen och fylla i ett formulär. Observera att listningen går igenom först dagen efter registrering.

OBSERVERA! Vid pågående sjukskrivning och långvarig läkemedelsbehandling måste en ny bedömning av hälsotillstånd, sjukskrivning och läkemedelsförskrivning göras i samband med byte av vårdcentral.

Mer om vårdvalet i Västra Götalandsregionen kan du läsa på följande länk: Vårdval Västra Götaland

 

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@satilavardcentral.se 

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning