Din journal

Din journal kan du läsa på 1177, du loggar in genom att legitimera dig med Bank-ID eller Freja eID plus. I dagsläget är det möjligt att se journalanteckningar och diagnoser.

Om du inte har tillgång till internet eller Bank-ID kan du hjälp att få din journal utskriven, kontakta då vårdcentralen.

Sannolikt behöver du hjälp av din läkare för att tolka texterna. Ta i så fall upp dina frågor vid nästa besök.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@satilavardcentral.se 

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning