Din journal

Din journal skall du ha fri tillgång till. Tyvärr kan vi inte överföra den elektroniskt på ett säkert sätt, men du kan beställa en papperskopia som hämtas på vårdcentralen mot uppvisande av legitimation.

Sannolikt behöver du hjälp av din läkare för att tolka texterna. Ta i så fall upp dina frågor vid nästa besök.

Önskar du beställa din journal vänligen ring.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@satilavardcentral.se 

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning