Kontakt

Sätila Vårdcentral

Observera att vi inte hanterar några patientärenden via e-post.

För patientärenden, använd 1177 Vårdguidens e-tjänster, ring till oss eller använd vår app där du kan chatta med oss och få digitala besök.

Öppettider

Vid behov av vård lör-sön kl. 10-13, vänd dig till Skene jourcentral efter telefonkontakt med 1177.

Vid behov av vård kvällstid, vänd dig till Borås jourcentral telefonnummer 010-435 95 19.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@satilavardcentral.se 

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning