Kontakt

Sätila Vårdcentral

Observera att vi inte hanterar några patientärenden via e-post.

För patientärenden, använd 1177, ring till oss eller använd vår app där du kan chatta med oss och få digitala besök.

Öppettider och telefontider

Vid behov av vård kvällstid på vardagar kontaktar du Borås jourcentral på telefonnummer 010-435 95 19.

Vid behov av vård helgdagar söker du vård på Skene jourcentral efter telefonkontakt med 1177.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@satilavardcentral.se 

För patientärenden, använd alltid 1177.

Medicinskt ansvarig läkare: Karin Hederstierna.

Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighetsdatabasen - bild med länk till information om tillgänglighet på vårdcentralen
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning