Kontakt

Sätila Vårdcentral

Observera att vi inte hanterar några patientärenden via e-post.

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring till oss.

Öppettider

Vid behov av vård kvällar och helger, kontakta Borås jourcentral
telefonnummer 010-435 95 19.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@satilavardcentral.se 

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning