Vaccinationer

Vaccination

Vi utför ett flertal vaccinationer. För mer information om vaccinationer och resevaccinationer, klicka på knapparna nedan.

Avgifter

Vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är avgiftsfria.

Om läkare bedömer att vaccinationen är ett led i behandlingen av en sjukdom ingår vaccinationen i läkarbesöket. Om du som patient själv begär en vaccination i förebyggande syfte betalar du ditt vaccin enligt nedan. 

Undantaget är vaccination mot TBE, läs mer om det under egen rubrik.

Du kan få ditt vaccin via vårdcentralen genom att läkare skriver ut ett recept mot en kostnad av 170 kr. Du köper sedan ditt vaccin på valfritt apotek och bokar tid till sjuksköterska för vaccination. Ditt besök på vårdcentralen kostar 170 kr.

Avgifter för vaccinationer styrs av Västra Götalandsregionen, ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och tas därför ut oavsett ålder. Mer information om avgifter kopplat till vaccin kan du läsa genom att klicka på nedan knappar.

TBE-vaccination

Vaccin mot TBE brukar vi ha hemma och du behöver därför inget särskilt recept på detta. Du betalar enligt regionens vaccinprislista, 330 kr/dos för vuxen och 320 kr/dos för barn.

Bild: Peter Nolskog

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@satilavardcentral.se 

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning