Sätila vårdcentral

Välkommen till
Sätila vårdcentral

Vi är den lilla vårdcentralen med det stora utbudet! Centralt belägna i Sätila kan vi erbjuda läkare med specialisering inom allmänmedicin, psykolog, distriktssköterska, diabetessköterska, KOL-sköterska, medicinsk fotvård samt även BVC-verksamhet.

Kontakta oss

Besök oss

Vårdval

Aktuellt

Bokning av vaccination mot covid-19 via webtidbok

Nu öppnar vi upp möjligheten för att kunna boka tid för vaccination mot covid-19 via både vår egen  webtidbok där vaccination sker på Sätila vårdcentral och via 1177:s e-tjänster där vaccination sker på Skene lasarett. Tillgängliga tider uppdateras i takt med tillgången på vaccin, likaså vilken åldersgrupp vi vänder oss till. Vi kommer inte fråga efter legitimation eller bank-ID när du bokar via vår egen webtidbok, du som bokar via 1177 behöver legitimera dig med Bank-ID. Under vecka 16 är det möjligt för dig som är född 1947-1951 att boka tid. Vår egen webtidbok har vi tillsammans med Rävlanda vårdcentral, var därför uppmärksam på att du bokar på rätt mottagning. Därefter väljer du typ av besök ”Vaccination covid-19”. Vid bokning via 1177 väljer du e-tjänsten ”Vaccination mot covid-19”. Observera att övriga bokningsbara tider i vår egen webtidbok inte innebär vaccination. Om du bokar utanför aktuell åldersgrupp kommer bokningen att raderas utan att du kontaktas.

Du som bokar tid via vår egen webtidbok vaccineras i Sätila vårdcentrals bottenvåning, ingång på gaveln mot parkeringen. Du som bokar tid via 1177 vaccineras på Skene lasaretts vaccinationsmottagning, följ orange vägvisning. Det är viktigt att du håller din tid och inte kommer för tidigt eller för sent, detta för att förhindra trängsel och köbildning. Klä dig gärna i kortärmat och ta med dig din hälsodeklaration som du ska ha fått med posten. Glöm inte heller att ta med dig legitimation.

Du som medicinerar med Waran/Warfarin måste ha ett aktuellt PK-värde som inte är äldre än 5 dagar vid vaccinationstillfället om du vaccineras på Sätila vårdcentral. Vänligen boka tid på lab för detta. Vid vaccination i Skene finns möjlighet att mäta PK-värdet på plats.

Du kommer till vår egen webtidboken genom att följa länken här.

För webtidbok via 1177, följ länken här.

Telefontjänst i Västra Götaland till 1177

Från och med 24 februari 2021 erbjuder Västra Götalandsregionen en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in och läsa på 1177.se. Via telefontjänsten får du allmän information om vaccination mot covid-19. Det är samma information som finns på 1177.se. Obs! Du kan inte få hjälp med boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten. Telefonnummer: 010-473 94 30, öppettider: 07.00-16.00.

 

Vill du göra en insats under pandemin?

Vi tar emot intresseanmälan från utbildade sjuksköterskor/distriktssköterskor som vill hjälpa till i vaccinationsarbetet mot covid-19. Skicka mail med personligt brev och CV till info@satilavardcentral.se.

Vaccination mot covid-19

Informationen uppdateras fortlöpande

Västra Götalandsregionen kan inte ge möjlighet att välja vaccinsort. För personer som är prioriterade inom fas 1–3, som väljer att tacka nej till vaccination med erbjudet vaccin gäller följande:

  • De som tackar nej till ett visst vaccin är inte garanterade vaccin i sin fas. Anledningen är att vaccinatörerna behöver vaccinera vidare inom prioriteringsfaserna för att arbetet ska fortlöpa enligt tidplan.
  • Personer som tackat nej har själv ett ansvar för att kontakta vaccinatör när vaccinationerna av allmänheten startat i fas 4 för att bli vaccinerad.

Västra Götalandsregionen kan inte välja vilket vaccin som regionen tilldelas för vaccinationer i Västra Götaland. Det finns därmed ingen garanti för att personer som tidigare avstått vaccin kommer att ha möjlighet att välja vaccin i ett senare skede. Du kan följa regionens vaccinationsplan här.

Du kan läsa om hur vaccinet fördelas i Västra Götalandsregionen här.

Dosintervallet för Pfizers och Modernas vaccin utökas från och med vecka 12 från 4 veckor till 6 veckor. De som fått sin första dos före vecka 12 får sin andra dos efter 4 veckor så som tidigare planerats.

Vaccination med vaccin från AstraZeneca återupptas igen för befolkningen som är 65 år och äldre efter Folkhälsomyndighetens beslut den 25 mars. Läs mer om Folkhälsomyndighetens beslut här.

Vaccination mot covid-19 pågår, våra listade patienter i fas 1 har fått sin andra dos och under vecka 10 gick vi in i fas 2. Om du har hemtjänst eller larm och är listad hos oss men ännu inte har blivit erbjuden din första dos vill vi att du kontaktar vårdcentralen för att boka en tid.

Alla våra listade patienter som är födda 1936 eller tidigare ska ha blivit erbjudna tid för sin första dos och vi fortsätter prioritera enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Om du inte har blivit erbjuden tid vill vi att du kontaktar vårdcentralen.

Har du eller känner du någon som har insatser enligt LSS eller beslut om personlig assistans från Försäkringskassan och inte har fått erbjudande om vaccination mot covid-19? Kontakta vårdcentralen för information om tidsbokning.

Du som är född 1946 eller tidigare kommer under vecka 15 att bli erbjuden tid för vaccination. Vi kontaktar er telefonledes för att boka tid, vänligen ring inte vårdcentralen i detta ärende. Om du inte blivit kontaktad i mitten av vecka 16 vill vi att du kontaktar vårdcentralen, du kommer då att bli erbjuden tid vid nästa leverans.

Du som är 65 år eller äldre uppmanas att fortsätta följa utvecklingen på vår hemsida. Vi uppdaterar fortlöpande när och hur du kan boka tid för vaccinering så snart vi vet mer. Om du har fått en hälsodeklaration från Västra Götalandsregionen ska du fylla i den och ta med vid vaccinationstillfället.

Fas 2 innefattar följande grupper:

  • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
  • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
  • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
  • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
  • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.

Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning här.

Folkhälsomyndighetens planering och fördelning av vaccin går att läsa mer om här. När vaccinet kommer till regionerna är det en vaccinsamordnare som fördelar doserna. Detta innebär att vårdcentralerna inte på något sätt kan påverka kring när de får sina beställda doser.

På 1177.se kan du läsa bra information om vad som gäller kring vaccination mot covid-19 i Västra Götalandsregionen. Klicka på någon av nedan länkar för att läsa mer.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Covid-19 – fortsätt att bromsa spridningen.

Tänk på att du i samtal med vårdcentralen aldrig behöver uppge BankID eller övriga ekonomiska uppgifter. Om du blir tillfrågad om detta, lägg på luren. Läs polisens information gällande telefonbedrägerier här.

Provtagning covid-19

Västra Götalandsregionen avråder den som har haft covid-19 de senaste sex månaderna från att testa sig på nytt. Det innebär en onödig belastning för vårdcentraler och smittspårning. Läs mer här.

Du med milda symtom på covid-19 har möjlighet att få hjälp med provtagning, detta sker efter telefonkontakt med sjuksköterska. Provtagningen sker genom självtest-kit som efter överenskommelse lämnas ut i ”tältet” på baksidan av vårdcentralen. Utlämning sker endast mellan kl. 12:30-14 i ett begränsat antal. Provet kan genomföras med en gång och lämnas in i den vita postlådan i ”tältet” där du fick provtagningsmaterialet. Tänk på att ta med dig giltig legitimation.

Söker du information om coronaviruset, läs mer på följande länkar: 1177.se eller Folkhälsomyndigheten – frågor och svar. Om du har allmänna frågor om covid-19, ring det nationella informationsnumret 11313.

Det är viktigt att var och en med symtom, även milda sådana, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Det är viktigt att du ringer först och inte åker direkt till vår mottagning! Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom.

Förstärkta insatser för att minska risken av smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg i hela Västra Götalandsregionen

Smittspridningen av covid-19 ökar i samhället. Det är därför av största vikt att begränsa antalet besökare på vårdcentralen. Endast du med bokad tid får komma in till vårdcentralen, max en anhörig/patient. Anhöriga som inte måste medverka vid besöket ska vänta utanför vårdcentralens lokaler. Tack för visad hänsyn.

Det är i dessa tider många som söker oss på telefon. Detta innebär en längre väntetid i vår telefonrådgivning. Vi arbetar intensivt på att möta behovet och hoppas på er förståelse i detta. För att komma i kontakt med oss kan ni också använda tjänsten 1177 Mina vårdkontakter.

Vi följer regionens nya rekommendationer och delar ut munskydd till samtliga patienter över 16 år vid besök på vårdcentralen.

Beslutet i sin helhet kan du läsa här.

Rävlanda Vårdcentral

Söker du istället vår andra vårdcentral vänligen följ denna länk.

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter.
E-post info@satilavardcentral.se

För patientärenden, använd alltid 1177 Vårdguidens e-tjänster

Medicinskt ansvarig läkare: Sven Strand.
Verksamhetschef: Cathrine Klippedahl.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Sjuk kväll eller helg?

Våra listade patienten till jourcentralen i Borås. För mer information om öppettider, kontaktuppgifter samt vägbeskrivning, var god klicka på nedan knapp.

Fast läkarkontakt

Vi erbjuder alla våra listade patienter en fast läkarkontakt. De patienter som är multisjuka och/eller har ett kontinuerligt vårdbehov kommer att prioriteras avseende fast läkarkontakt.

Den fasta läkarkontakten är den läkare som du som patient så långt det är möjligt får träffa vid besök för din grundsjukdom.

Telefonkontakt med läkare som ersätter fysiskt besök

Efter 1 januari 2020 tar vi ut en patientavgift på 100 kr för planerade telefonsamtal med läkare som ersätter ett fysiskt besök. Liksom vid övriga besök gäller frikort och ingen avgift tas ut för patienter under 20 år eller över 85 år.