Bedrägeriförsök

Vi har fått information om att en patient en söndag blivit uppringd av någon som uppgett sig ringa från vårdcentralen. Man har uppmanats att uppge BankID för att få en läkartid.

Vi vill vara tydliga med att vårdcentralen aldrig kommer att kontakta på telefon och be om BankID. Skulle detta ske rekommenderas den som utsatts att polisanmäla händelsen.